top of page

防身術

融合空手道與拳擊的基礎,讓小朋友可以學會保護自己,並達到快樂運動的目標。

大衛教練

學歷及專業證照相關研習 ✦ 

      台北市立體育學院運動健康科學系

      台北市立大學休閒運動館立學系碩

      士班

      中華民國籃球協會B級籃球裁判

      EMT1初級緊急救護技術員

      教育部體育署中級國民體適能指導

      員合格

經歷 ✦ 101學年度全國大專籃球聯賽一

             般女生組第三名

             100學年度全角力防護

              103學年度大運會游泳大會防護

             瓊斯盃籃球紀錄台

             運動中心教練

專長 ✦ 籃球教學、體能訓練、運動傷害

            防護、籃球裁判

大衛.jpg
防身術
bottom of page